ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการอบรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยใช้แนวการสอน แบบมอนเตสซอรี่ สะเต็มศึกษา และการใช้สื่อแม่เหล็ก ณ โรงแรมสวนดุสิต อ.ดุสิต กรุงเทพ วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2561

โครงการอบรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยใช้แนวการสอน แบบมอนเตสซอรี่ สะเต็มศึกษา และการใช้สื่อแม่เหล็ก ณ โรงแรมสวนดุสิต อ.ดุสิต กรุงเทพ วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2561

ADMIN 04/06/2018 0
      โครงการอบรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยใช้แนวการสอน แบบมอนเตสซอรี่ สะเต็มศึกษา และการใช้สื่อแม่เหล็ก ณ โรงแรมสวนดุสิต อ.ดุสิต กรุงเทพ วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2561     ...
Read More
โครงการการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดประสบการณ์แบบมอนเตสซอรี่ เพื่อพัฒนาเด็กตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2561

โครงการการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดประสบการณ์แบบมอนเตสซอรี่ เพื่อพัฒนาเด็กตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2561

ADMIN 14/05/2018 0
      โครงการการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดประสบการณ์แบบมอนเตสซอรี่       เพื่อพัฒนาเด็กตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2561       ณ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 11 พฤษภาคม 2561...
Read More
การประชุมขับเคลื่อนนโยบาย และการบูรณาการด้านการศึกษา กรุงเทพมหานคร วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 19.00 น. ณ ห้องประชุมราชเทวีแกรนด์ โรงแรมเอเชีย

การประชุมขับเคลื่อนนโยบาย และการบูรณาการด้านการศึกษา กรุงเทพมหานคร วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 19.00 น. ณ ห้องประชุมราชเทวีแกรนด์ โรงแรมเอเชีย

ADMIN 10/05/2018 0
  การประชุมขับเคลื่อนนโยบาย และการบูรณาการด้านการศึกษา     กรุงเทพมหานคร วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561     เวลา 19.00 น. ณ ห้องประชุมราชเทวีแกรนด์ โรงแรมเอเชีย           ภาพกิจกรร...
Read More
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ ร่วมกับ 4 หน่วยงาน  ในจังหวัด กระบี่

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ ร่วมกับ 4 หน่วยงาน ในจังหวัด กระบี่

ADMIN 28/03/2018 0
            รายการ เรื่องเด่นเย็นนี้ ช่อง 33         ช่วง จอโลกเศรษฐกิจ,เจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ       วันที่ 27 มีนาคม 2561       ประมาณเวลา 14.57 - 15.05 นาที                 ...
Read More