ข่าวสารและกิจกรรม

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ ร่วมกับ 4 หน่วยงาน  ในจังหวัด กระบี่

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ ร่วมกับ 4 หน่วยงาน ในจังหวัด กระบี่

ADMIN 28/03/2018 0
            รายการ เรื่องเด่นเย็นนี้ ช่อง 33         ช่วง จอโลกเศรษฐกิจ,เจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ       วันที่ 27 มีนาคม 2561       ประมาณเวลา 14.57 - 15.05 นาที                 ...
Read More
พว.ยกเครื่องครูทั้ง จ.กระบี่ พลิกโฉมการศึกษาใหม่

พว.ยกเครื่องครูทั้ง จ.กระบี่ พลิกโฉมการศึกษาใหม่

ADMIN 28/03/2018 0
        รายการ Midnight Family ช่อง 13      พว.ยกเครื่องครูทั้ง จ.กระบี่ พลิกโฉมการศึกษาใหม่     วันที่ 27 มีนาคม 2561     ช่วง ประมาณเวลา 03.52-07.54 นาที             ...
Read More
พว.จัดอบรมครูกระบี่ทั้งจังหวัด

พว.จัดอบรมครูกระบี่ทั้งจังหวัด

ADMIN 27/03/2018 0
        รายการ ทันข่าว 28 BEC NEWS TONIGHT       พว.จัดอบรมครูกระบี่ทั้งจังหวัด       27 มีนาคม 2561                                     ...
Read More
การจัดแสดงนิทรรศและการนำเสนอผลงาน Active Learning โดย ใช้กระบวนการ GPAS 5 STEPs ของคณะครูโรงเรียนสาธิตฯ 27 มี.ค.61

การจัดแสดงนิทรรศและการนำเสนอผลงาน Active Learning โดย ใช้กระบวนการ GPAS 5 STEPs ของคณะครูโรงเรียนสาธิตฯ 27 มี.ค.61

ADMIN 27/03/2018 0
        การจัดแสดงนิทรรศและการนำเสนอผลงาน Active Learning     โดย ใช้กระบวนการ GPAS 5 STEPs     ของคณะครูโรงเรียนสาธิตฯ     วันที่ 27 มีนาคม 2561                      ...
Read More