ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการคูปองพัฒนาครู ครั้งที่ 5 ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น จัดโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ร่วมกับ สพฐ.

โครงการคูปองพัฒนาครู ครั้งที่ 5 ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น จัดโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ร่วมกับ สพฐ.

ADMIN 08/09/2017 0
  โครงการคูปองพัฒนาครู ครั้งที่ 5 ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น จัดโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ร่วมกับ สพฐ.      การจัดอบรมโครงการคูปองพัฒนาครู ครั้งที่ 5 ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนื...
Read More
โครงการคูปองพัฒนาครู ครั้งที่ 4 ที่ภาคใต้ อำเภอหาดใหญ่ โดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

โครงการคูปองพัฒนาครู ครั้งที่ 4 ที่ภาคใต้ อำเภอหาดใหญ่ โดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

ADMIN 08/09/2017 0
  โครงการคูปองพัฒนาครู ครั้งที่ 4 ที่ภาคใต้ อำเภอหาดใหญ่ โดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)     การจัดอบรมโครงการคูปองพัฒนาครู ครั้งที่ 4 ที่ภาคใต้ อำเภอหาดใหญ่ โดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ...
Read More
โครงการคูปองพัฒนาครู ครั้งที่ 3 ที่ภาคใต้ อำเภอหาดใหญ่ โดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

โครงการคูปองพัฒนาครู ครั้งที่ 3 ที่ภาคใต้ อำเภอหาดใหญ่ โดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

ADMIN 08/09/2017 0
  โครงการคูปองพัฒนาครู ครั้งที่ 3 ที่ภาคใต้ อำเภอหาดใหญ่     การจัดอบรมโครงการคูปองพัฒนาครู ครั้งที่ 3 ที่ภาคใต้ อำเภอหาดใหญ่ โดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 19-20 สิงหาค...
Read More
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)  จัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ

ADMIN 20/06/2017 0
  งบคูปองพัฒนาครู 2560 โครงการอบรมพัฒนาครู ระดับประถมศึกษา   หลักสูตรเพื่อพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ ** หลักสูตรได้รับการรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ผู...
Read More