ข่าว MOU

กล้าการันตี : การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สู่การพัฒนานวัตกรรม

กล้าการันตี : การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สู่การพัฒนานวัตกรรม

ADMIN 10/10/2016 0
  กล้าการันตี การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สู่การพัฒนานวัตกรรม     การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สู่การพัฒนานวัตกรรม หรือที่เรียกว่า การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ หรือ การลงมือท...
Read More
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ร่วมกับ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) เพื่อร่วมพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาตามแนวทางการเรียนรู้แบบเน้นกระบวนการ Backward Design

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ร่วมกับ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) เพื่อร่วมพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาตามแนวทางการเรียนรู้แบบเน้นกระบวนการ Backward Design

23/06/2016 0
  โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ร่วมกับ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) เพื่อร่วมพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาตามแนวทางการเรียนรู้แบบเน้นกระบวนการ Backward Design และกระบวนการ GPAS สำหรับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทา...
Read More
ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

23/06/2016 0
  ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)   บาทหลวงเดชา อาภรณ์รัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ บาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพประธานกลุ่มงานวิชาการฝ่าย...
Read More
สภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

สภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

23/06/2016 0
  สภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)   ดร.จิระพันธ์ พิมพันธุ์ นายกสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามกับ ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชากา...
Read More