ข่าวอบรม

โครงการคูปองพัฒนาครู ครั้งที่ 5 ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น จัดโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ร่วมกับ สพฐ.

โครงการคูปองพัฒนาครู ครั้งที่ 5 ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น จัดโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ร่วมกับ สพฐ.

ADMIN 08/09/2017 0
  โครงการคูปองพัฒนาครู ครั้งที่ 5 ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น จัดโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ร่วมกับ สพฐ.      การจัดอบรมโครงการคูปองพัฒนาครู ครั้งที่ 5 ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนื...
Read More
โครงการคูปองพัฒนาครู ครั้งที่ 4 ที่ภาคใต้ อำเภอหาดใหญ่ โดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

โครงการคูปองพัฒนาครู ครั้งที่ 4 ที่ภาคใต้ อำเภอหาดใหญ่ โดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

ADMIN 08/09/2017 0
  โครงการคูปองพัฒนาครู ครั้งที่ 4 ที่ภาคใต้ อำเภอหาดใหญ่ โดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)     การจัดอบรมโครงการคูปองพัฒนาครู ครั้งที่ 4 ที่ภาคใต้ อำเภอหาดใหญ่ โดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ...
Read More
โครงการคูปองพัฒนาครู ครั้งที่ 3 ที่ภาคใต้ อำเภอหาดใหญ่ โดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

โครงการคูปองพัฒนาครู ครั้งที่ 3 ที่ภาคใต้ อำเภอหาดใหญ่ โดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

ADMIN 08/09/2017 0
  โครงการคูปองพัฒนาครู ครั้งที่ 3 ที่ภาคใต้ อำเภอหาดใหญ่     การจัดอบรมโครงการคูปองพัฒนาครู ครั้งที่ 3 ที่ภาคใต้ อำเภอหาดใหญ่ โดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 19-20 สิงหาค...
Read More
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ พว. ได้จัดอบรมเรื่อง การจัดการศึกษา และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active Learning

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ พว. ได้จัดอบรมเรื่อง การจัดการศึกษา และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active Learning

ADMIN 27/05/2017 0
  สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ พว. ได้จัดอบรมเรื่อง การจัดการศึกษา และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active Learning       สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ พว. ได้จัดอบรมเรื่อง การจัดการศึกษา และพัฒนาการจัดกา...
Read More