ข่าวอบรม

โครงการจัดประสบการณ์แบบมอนเตสซอรี่เพื่อพัฒนาเด็กตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย จ.ชลบุรี 17,20 มี.ค.61

โครงการจัดประสบการณ์แบบมอนเตสซอรี่เพื่อพัฒนาเด็กตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย จ.ชลบุรี 17,20 มี.ค.61

ADMIN 24/03/2018 0
              โครงการจัดประสบการณ์แบบมอนเตสซอรี่เพื่อพัฒนาเด็ก     ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย จ.ชลบุรี     17 และ 20 มีนาคม 2561                 ภาพกิจกรรม  โครงการจัดประสบการ...
Read More
การจัดการเรียนรู้ Active Learning PLC เขต2 จ.ชลบุรี 18 มี.ค.61

การจัดการเรียนรู้ Active Learning PLC เขต2 จ.ชลบุรี 18 มี.ค.61

ADMIN 22/03/2018 0
        การจัดการเรียนรู้ Active Learning PLC เขตพื้นที่การศึกษา     จ.ชลบุรี เขต2     18 มีนาคม 2561         ภาพกิจกรรม  การจัดการเรียนรู้ Active Learning PLC เขตพื้นที่การศึกษา อ.พ...
Read More
การอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการ Active Learning ณ โรงเรียนเลิงนกทา อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร (สพม 28)  22 มี.ค.61

การอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการ Active Learning ณ โรงเรียนเลิงนกทา อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร (สพม 28) 22 มี.ค.61

ADMIN 22/03/2018 0
        การอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการ Active Learning     ณ โรงเรียนเลิงนกทา อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร สพม 28     อบรมโดย วิทยากร อ.บัณทิต คงศักดิ์ไพบูลย์     22 มีนาคม 2561         ภาพ...
Read More
โครงการ หลักสูตรประถม ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อ.เมือง จ.ยโสธร 20 มี.ค.61

โครงการ หลักสูตรประถม ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อ.เมือง จ.ยโสธร 20 มี.ค.61

ADMIN 21/03/2018 0
      โครงการ หลักสูตรประถม ณ สำนักงานเขตพื้นที่การ     ศึกษาประถมศึกษา อ.เมือง จ.ยโสธร     20 มีนาคม 2561           ภาพกิจกรรมโครงการ หลักสูตรประถม ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ...
Read More