ระดับ อาชีวศึกษา

หมายเหตุ: ติดต่อสั่งซื้อที่ฝ่ายประสานงานประจำพื้นที่

แสดง:
เรียงลำดับ:

โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล

รายละเอียด ชื่อหนังสือ โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล ชื่อผู้แต่ง สมควร สากำ สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุ..

0.00฿

ไมโครคอนโทรเลอร์เบื้องต้น

รายละเอียด ชื่อหนังสือ ไมโครคอนโทรเลอร์เบื้องต้น ชื่อผู้แต่ง ทรงศักดิ์ สัตนาโค สำนักพิมพ์ บริ..

0.00฿

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ

ชื่อหนังสือ วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ ชื่อผู้แต่ง ปัทมนันท์ แก้วประดับ สำนักพิมพ์ ..

0.00฿

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพศิลปกรรม

ชื่อหนังสือ วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพศิลปกรรม ชื่อผู้แต่ง ปัทมนันท์ แก้วประดับ สำนักพิมพ์ บริษัทพ..

0.00฿

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม

ชื่อหนังสือ วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม ชื่อผู้แต่ง ปัทมนันท์ แก้วประดับ สำนักพิมพ์ บริษัท..

0.00฿

ทักษะชีวิตและสังคม

ชื่อหนังสือ ทักษะชีวิตและสังคม ชื่อผู้แต่ง ผศ.กวี วรกวิน และคณะ สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชากา..

0.00฿

คณิตศาสตร์เพื่อการออกแบบ

ชื่อหนังสือ คณิตศาสตร์เพื่อการออกแบบ ชื่อผู้แต่ง วงศกร อยู่มาก และคณะ สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพ..

0.00฿

คณิตศาสตร์พื้นฐานอุตสาหกรรม 1

ชื่อหนังสือ คณิตศาสตร์พื้นฐานอุตสาหกรรม 1 ชื่อผู้แต่ง มานะ วิชางาม สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิช..

0.00฿

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1

ชื่อหนังสือ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 ชื่อผู้แต่ง ศิษฎีพร อำพันเงิน และคณะ สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุ..

0.00฿

เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น

ชื่อหนังสือ เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น ชื่อผู้แต่ง กฤษฎา แสวงแก้ว สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชา..

0.00฿

ศิลปะการขาย

ชื่อหนังสือ ศิลปะการขาย ชื่อผู้แต่ง ดวงกมล ศรีเกษม และคณะ สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว...

0.00฿

การส่งเสริมการขาย

ชื่อหนังสือ การส่งเสริมการขาย ชื่อผู้แต่ง ผศ. ดร.พัฒนา ศิริโชติบัณฑิต สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพ..

0.00฿