ระดับ อาชีวศึกษา

หมายเหตุ: ติดต่อสั่งซื้อที่ฝ่ายประสานงานประจำพื้นที่

แสดง:
เรียงลำดับ:

การบัญชีสินค้าและระบบบัญชีเดี่ยว

ชื่อหนังสือ: การบัญชีสินค้าและระบบบัญชีเดี่ยว ชื่อผู้แต่ง: อรวรรณ เจือจันทร์ และ เพ็ญจันทร์ วุฒิบ..

0.00฿

การขายตรง

ชื่อหนังสือ: การขายตรง ชื่อผู้แต่ง: ผศ. ดร.พัฒนา ศิริโชติบัณฑิต สำนักพิมพ์: บริษัท พัฒนาคุณภาพ..

0.00฿

การสร้างเว็บไซต์

ชื่อหนังสือ: การสร้างเว็บไซต์ ชื่อผู้แต่ง: สมควร สากำ สำนักพิมพ์: บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พ..

0.00฿

งานระบบท่อส่งความเย็น

ชื่อหนังสือ: งานระบบท่อส่งความเย็น ชื่อผู้แต่ง: นิเวศน์ เดินสันเทียะ สำนักพิมพ์: บริษัท พัฒนาค..

0.00฿

การบัญชีห้างหุ้นส่วน

ชื่อหนังสือ: การบัญชีห้างหุ้นส่วน ชื่อผู้แต่ง: นุชนารถ อินทรโคกสูง สำนักพิมพ์: บริษัท พัฒนาคุณ..

0.00฿

การบัญชีร่วมค้าและระบบใบสำคัญ

ชื่อหนังสือ: การบัญชีร่วมค้าและระบบใบสำคัญ ชื่อผู้แต่ง: กัณทิมา สุธีดวงสมร สำนักพิมพ์: บริษัท ..

0.00฿

โปรแกรมกราฟิก

ชื่อหนังสือ: โปรแกรมกราฟิก ชื่อผู้แต่ง: สุพรรณี สัตนาโค สำนักพิมพ์: บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ ..

0.00฿