หนังสือเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.4 (ฉบับใบอนุญาต)

รายละเอียด

ชื่อหนังสือ : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.4  (ใบอนุญาต)
ชื่อผู้แต่ง : ดร.ดวงฤทัย ธำรงโชติ และอาจารย์ศุภโชค ธำรงโชติ
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 25.5 x 18.2 ซม. 
จำนวนหน้า : 104 หน้า 
ราคา : 54 บาท
รหัสสินค้า : 978-616-052-765-6


 

1. มีเนื้อหาที่ถูกต้องครบถ้วนตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. มีเนื้อหาที่ทันสมัย พร้อมภาพประกอบการเรียนรู้
3. มีกิจกรรมการเรียนรู้และคำถามพัฒนากระบวนการคิดที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน
4. สอดแทรกข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพน่ารู้ ปลอดภัยไว้ก่อน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. มีเว็บไซต์แนะนำ เพื่อใช้ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน
6. สอดแทรกกิจกรรม สนุกกับคำศัพท์ เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
7. มีจุดประกายความคิด ที่เป็นภาพพร้อมคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดของผู้เรียน
8. ความรู้เพิ่มเติม และความรู้รอบโลก สอดแทรกความรู้ต่าง ๆในบทเรียน
9. คำศัพท์น่ารู้ ให้ผู้เรียนอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องในเนื้อหา และทราบความหมาย
10. คำศัพท์สำคัญ ให้ผู้เรียนอ่านคำศัพท์ภาษาไทยที่เกี่ยวข้องในเนื้อหา และทราบความหมาย

หนังสือเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.4 (ฉบับใบอนุญาต)

  • Views: 947
  • รหัสสินค้า: 978-616-052-765-6
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 54.00฿