ชุดกิจกรรม วิทยาศาสตร์ ป.4

ดับเบิ้ลคลิกที่บนรูปภาพเพื่อดูรูปภาพขนาดจริง

ซูมออก
ซูมเข้า

มุมมองเพิ่มเติม

ชุดกิจกรรม วิทยาศาสตร์ ป.4

สินค้า: มีในคลังสินค้า.

฿ 72.00

พิมหน้านี้

เพิ่มรายการไปยังรถเข็น เพิ่มในรถเข็น

รายละเอียด

ชื่อหนังสือ ชุดกิจกรรม วิทยาศาสตร์ ป.4
ชื่อผู้แต่ง ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม B5 25.5 x 18.2 ซม.
จำนวนหน้า 160 หน้า
ราคา/ชุด 72 บาท
รหัสสินค้า 885-451-5088-37-2


จุดเด่น/เนื้อหา
1. เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ ถูกต้อง ชัดเจน สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วยการดำรงชีวิตของพืช การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์ ดินในท้องถิ่น แสงและการมองเห็น และระบบสุริยะ
2. กิจกรรมการเรียนรู้ สอดคล้องกับการสร้างหน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (backward design) สามารถนำไปใช้เป็นใบงานและประเมินตัวชี้วัดได้ เน้นการนำความรู้ วิธีการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการสืบเสาะหาความรู้ และแก้ปัญหาอย่าง
เป็นระบบ การคิดอย่างมีเหตุผล คิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ ตลอดจนเชื่อมโยงความรู้ และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้
3. มีแผนภาพความคิดฝึกความคิดเชิงระบบ กิจกรรมจุดประกายโครงงานวิทยาศาสตร์ พัฒนาความเป็นอยู่อย่างพอเพียง ลดโลกร้อน เว็บไซต์แนะนำ เกร็ดความรู้ที่เด็ก
ควรต้องรู้ กิจกรรมพัฒนาการอ่านและการเขียน และแบบสอบปรนัยเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
4. มีตารางสรุปการประเมินผลตัวชี้วัดตามมาตรฐานการเรียนรู้
5. มีแนวทางการจัดกิจกรรมโครงงาน

เพิ่ม Tags ของคุณ:
เพิ่ม Tags
ใช่ช่องว่างแบ่ง tag. ใช้ single quotes (') สำหรับคำพูด.
 

รายการที่เลือกแล้ว

คุณยังไม่มีรายการที่เลือกแล้ว

 
เปรียบเทียบสินค้า

คุณไม่มีรายการสินค้าที่จะเปรียบเทียบ.