Skip to Store Area:

ในเวลานี้คุณอยู่บน:ภาษาไทย ป.1

ดับเบิ้ลคลิกที่บนรูปภาพเพื่อดูรูปภาพขนาดจริง

ซูมออก
ซูมเข้า

มุมมองเพิ่มเติม

ภาษาไทย ป.1

สินค้า: มีในคลังสินค้า.

฿ 95.00

พิมหน้านี้

เพิ่มรายการไปยังรถเข็น เพิ่มในรถเข็น

รายละเอียด

ชื่อหนังสือ ภาษาไทย ป.1
ชื่อผู้แต่ง อัชชา แสงอัสนีย์ และสมใจ บุญอุรพีภิญโญ
สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม B5 25.5 x 18.2 ซม
จำนวนหน้า 264 หน้า
ราคา/ชุด 95 บาท
รหัสสินค้า 885-4515-088-16-7


จุดเด่น/เนื้อหา
1. เนื้อหาและกิจกรรมครบถ้วนตามตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
2. มีวรรณคดีและบทอาขยานตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้เรียนครบถ้วน
3. ใช้ภาพประกอบช่วยสื่อความหมายให้เข้าใจง่าย
4. พิมพ์ 4 สี สวยงามทั้งเล่ม
5. มีคำศัพท์พื้นฐานให้ฝึกอ่านตามเนื้อหาทุกหน่วยการเรียนรู้
6. จัดลำดับเนื้อหาให้นักเรียนฝึกอ่าน ฝึกเขียน และเรียนรู้ความหมายของคำไปทีละสระ
ทีละมาตราตัวสะกด เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่ดีในการใช้ภาษาไทย
7. มีกิจกรรมให้สรุปความรู้ท้ายหน่วยการเรียนรู้ทุกหน่วยตามแนวทาง Backward Design
8. มีจุดประกายโครงงานเป็นกิจกรรมเสริมที่น่าสนใจ พัฒนาการเรียนรู้
เพิ่ม Tags ของคุณ:
เพิ่ม Tags
ใช่ช่องว่างแบ่ง tag. ใช้ single quotes (') สำหรับคำพูด.