คณิตศาสตร์ ป.3

ดับเบิ้ลคลิกที่บนรูปภาพเพื่อดูรูปภาพขนาดจริง

ซูมออก
ซูมเข้า

มุมมองเพิ่มเติม

คณิตศาสตร์ ป.3

สินค้า: มีในคลังสินค้า.

฿ 54.00

พิมหน้านี้

เพิ่มรายการไปยังรถเข็น เพิ่มในรถเข็น

รายละเอียด

ชื่อหนังสือ : คณิตศาสตร์ ป.3
ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร. สิริพร ทิพย์คง
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B 5 25.5 x 18.2 ซม. พิมพ์ปก 4 สี
จำนวนหน้า : 136 หน้า
ราคา : 54 บาท
รหัสสินค้า : 885-4515-20-889-3


จุดเด่น/เนื้อหา :
1. เนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. เนื้อหาถูกต้องตรงตามหลักวิชาการใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนเพื่อฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์เพิ่มเติม มีใบอนุญาตรับรองคุณภาพ
3. แต่ละหัวข้อ ระบุจุดประสงค์การเรียนรู้ไว้อย่างชัดเจน ท้ายจุดประสงค์ระบุเลขหน้าของหนังสือเรียน เพื่อให้นักเรียนเปิดเนื้อหาทบทวนได้ก่อนลงมือทำแบบฝึกหัด
4. แบบฝึกมีความหลากหลายเหมาะสมที่จะฝึกฝนทักษะทางคณิตศาสตร์เพิ่มเติมจากแบบฝึกในหนังสือเรียน เรียงลำดับจากข้อง่ายไปหาข้อที่ซับซ้อนขึ้น เน้นกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์
5. ท้ายหน่วย มีแบบทดสอบประจำหน่วย ซึ่งเป็นแบบทดสอบที่ตรงตามตัวชี้วัดของหน่วยนั้นๆ ครูสามารถนำผลการทดสอบมาประเมินผู้เรียนในขั้นต้นเพื่อซ่อมเสริมให้ผู้เรียนได้
6. ท้ายเล่ม มีแบบทดสอบรวมตลอดปี เพื่อให้ผู้เรียนทบทวนเนื้อหาก่อนสอบปลายภาค หรือก่อนขึ้นปีการศึกษาต่อไป
7. แบบฝึกแสดง icon การคิดทางคณิตศาสตร์ การบูรณาการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง อย่างชัดเจน
เพิ่ม Tags ของคุณ:
เพิ่ม Tags
ใช่ช่องว่างแบ่ง tag. ใช้ single quotes (') สำหรับคำพูด.
 

รายการที่เลือกแล้ว

คุณยังไม่มีรายการที่เลือกแล้ว

 
เปรียบเทียบสินค้า

คุณไม่มีรายการสินค้าที่จะเปรียบเทียบ.