ภาษาไทย ป.6

ดับเบิ้ลคลิกที่บนรูปภาพเพื่อดูรูปภาพขนาดจริง

ซูมออก
ซูมเข้า

มุมมองเพิ่มเติม

ภาษาไทย ป.6

สินค้า: มีในคลังสินค้า.

฿ 64.00

พิมหน้านี้

เพิ่มรายการไปยังรถเข็น เพิ่มในรถเข็น

รายละเอียด

ชื่อหนังสือ : ภาษาไทย ป.6
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นฤภร รุจิเรข
สำนักพิมพ์ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B 5 25.5 x 18.2 ซม. พิมพ์ปก 1 สี
จำนวนหน้า : 288 หน้า
ราคา : 64 บาท
รหัสสินค้า : 885-4515-20-897-8


1. ตรงและครบถ้วนตามเนื้อหา สามารถประเมินผลตัวชี้วัดได้ชัดเจน ใช้ควบคู่กับหนังสือเรียน หลักภาษา
และการใช้ภาษาไทย และหนังสือเรียนวรรณคดีและวรรณกรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2. มีเกร็ดความรู้สั้นๆ ง่ายๆ ให้อ่านทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด
3. แสดงตัวชี้วัดของแบบฝึกหัดทุกข้อให้เห็นชัดเจน
4. มีคำศัพท์พื้นฐานให้ฝึกอ่านเพิ่มจากหนังสือเรียนทุกหน่วยการเรียนรู้
5. สอดแทรกเกมที่ส่งเสริมทักษะทางภาษาเพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรียน
6. ใช้กระบวนการฝึกฝนทักษะทางภาษาที่ถูกต้อง โดยฝึกฝนอ่าน เขียน และเรียนรู้ความหมายของคำทีละ
หลักเกณฑ์ ทำให้นักเรียนเกิดความคล่องแคล่วและมีพื้นฐานทางภาษาที่ดี
7. มีกิจกรรมให้สรุปความเข้าใจเมื่อจบกระบวนการเรียนรู้
8. มีแบบทดสอบที่สามารถวัดผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดท้ายหน่วยทุกหน่วย
เพิ่ม Tags ของคุณ:
เพิ่ม Tags
ใช่ช่องว่างแบ่ง tag. ใช้ single quotes (') สำหรับคำพูด.
 

รายการที่เลือกแล้ว

คุณยังไม่มีรายการที่เลือกแล้ว

 
เปรียบเทียบสินค้า

คุณไม่มีรายการสินค้าที่จะเปรียบเทียบ.