หนังสือเรียน  ประวัติศาสตร์  ป.3 (ฉบับใบอนุญาต)

ดับเบิ้ลคลิกที่บนรูปภาพเพื่อดูรูปภาพขนาดจริง

ซูมออก
ซูมเข้า

มุมมองเพิ่มเติม

หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ป.3 (ฉบับใบอนุญาต)

สินค้า: มีในคลังสินค้า.

฿ 36.00

พิมหน้านี้

เพิ่มรายการไปยังรถเข็น เพิ่มในรถเข็น

รายละเอียด

ชื่อหนังสือ : หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ป.3 (ฉบับใบอนุญาต)
ชื่อผู้แต่ง : ผศ. พลับพลึง คงชนะ
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 25.5 x 18.2 ซม.
จำนวนหน้า : หน้า
ราคา : 36 บาท
รหัสสินค้า : 978-616-05-1267-6


1. มีเนื้อหาครอบคลุมตัวชี้วัด มีผังสาระการเรียนรู้ และสาระสำคัญที่สรุปเนื้อหาในบทเรียน มี 4 สีสวยงาม ภาพประกอบเหมาะสมกับผู้เรียน
2. มีเนื้อหาถูกต้อง และมีความทันสมัย คำศัพท์ที่อ่านยากจะมีวงเล็บเพื่อให้ผู้เรียนอ่านออกเสียงได้ถูกต้อง
3. มีความรู้เพิ่มเติมสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน
4. มีอาชีพน่ารู้ ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเนื้อหา
5. มีสนุกกับคำศัพท์ เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษซึ่งบูรณาการกับสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
6. มีข้อมูลเกี่ยวกับปลอดภัยไว้ก่อน เป็นข้อมูลที่เป็นแนวทางให้ผู้เรียนนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต
7. มีข้อมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม
8. มีเว็บไซต์แนะนำ เพื่อให้ผู้เรียนได้สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
9. มีคำถามที่จุดประกายความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เรียน
10. มีกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ผู้สอนสามารถนำไปปฏิบัติในชั้นเรียนได้ โดยกิจกรรมการเรียนรู้จะสอดคล้องกับตัวชี้วัด
11. คำถามพัฒนากระบวนการคิด ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์
เพิ่ม Tags ของคุณ:
เพิ่ม Tags
ใช่ช่องว่างแบ่ง tag. ใช้ single quotes (') สำหรับคำพูด.
 

รายการที่เลือกแล้ว

คุณยังไม่มีรายการที่เลือกแล้ว

 
เปรียบเทียบสินค้า

คุณไม่มีรายการสินค้าที่จะเปรียบเทียบ.