ภาษาไทย ป.1

ดับเบิ้ลคลิกที่บนรูปภาพเพื่อดูรูปภาพขนาดจริง

ซูมออก
ซูมเข้า

มุมมองเพิ่มเติม

ภาษาไทย ป.1

สินค้า: มีในคลังสินค้า.

฿ 85.00

พิมหน้านี้

เพิ่มรายการไปยังรถเข็น เพิ่มในรถเข็น

รายละเอียด

ชื่อหนังสือ : ภาษาไทย ป.1
ชื่อผู้แต่ง : 1. อัชชา แสงอัสนีย์ 2. สมใจ บุญอุรพีภิญโญ
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 25.5 x 18.2 ซม.
จำนวนหน้า : 256 หน้า
ราคา/ชุด : 85 บาท
รหัสสินค้า : 885-4515-38-810-6


จุดเด่น/เนื้อหา
1. ตรงและครบถ้วนตามเนื้อหาในหนังสือเรียนและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. มีเกร็ดความรู้สั้น ๆ ง่าย ๆ ให้อ่านก่อนทำแบบฝึกหัด
3. แสดงตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับแบบฝึกหัดข้อนั้น ๆ ให้เห็นชัดเจน
4. สอดแทรกเกมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทางภาษาและกระตุ้นความสนใจของนักเรียน
5. แบบฝึกหัดเรียงลำดับจากง่ายไปหายากเหมาะสมกับวัย
6. ให้ฝึกฝนอ่าน เขียน และเรียนรู้ความหมายของคำ โดยเน้นทีละสระ ทำให้นักเรียนเกิดความคล่องแคล่วและมีพื้นฐานทางภาษาที่ดี
7. มีคำศัพท์พื้นฐานให้ฝึกฝนการอ่านเพิ่มจากหนังสือเรียนทุกหน่วยการเรียนรู้
8. ท้ายหน่วยการเรียนรู้มีแบบประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักเรียน พร้อมเกณฑ์การ
ประเมินผล ที่ชัดเจน แม่นยำ
เพิ่ม Tags ของคุณ:
เพิ่ม Tags
ใช่ช่องว่างแบ่ง tag. ใช้ single quotes (') สำหรับคำพูด.
 

รายการที่เลือกแล้ว

คุณยังไม่มีรายการที่เลือกแล้ว

 
เปรียบเทียบสินค้า

คุณไม่มีรายการสินค้าที่จะเปรียบเทียบ.