หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย

 

                                                 


เตรียมความพร้อมกับเรา สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ พว. ลงทะเบียนเพื่อจองสิทธิ์ไว้ก่อน 

 

 

 

หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับประถมศึกษา

 

          


          

         


เตรียมความพร้อมกับเรา สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ พว. ลงทะเบียนเพื่อจองสิทธิ์ไว้ก่อน
 

 

 

หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา

 

               

               
 

            


เตรียมความพร้อมกับเรา สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ พว. เพื่อจองสิทธิ์ไว้ก่อน
 

 

 

เตรียมตัวให้พร้อม กับหลักสูตรใหม่ 2562 กับหน่วยพัฒนา สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
ในหลักสูตร 2562 นี้ทาง พว. เรามีหลักสูตรเพิ่มมากว่า 20 หลักสูตร แล้วพบกันนะคะ