ข่าวสารและกิจกรรม

พว.เปิดตัวห้องเรียนออนไลน์ IAD Class Platform

พว.เปิดตัวห้องเรียนออนไลน์ IAD Class Platform

ADMIN 06/02/2021 0
  พว.เปิดตัวห้องเรียนออนไลน์ IAD Class Platform     เมื่อวันที่ 5 ก.พ 64 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จัดแถลงข่าว ห้องเรียนออนไลน์ IAD Class Platform  เพื่อการเรียนการสอนวิถีใหม่ในยุคเทคโนโลย...
Read More
พว.เปิดใช้ฟรี แพลตฟอร์มห้องเรียนออนไลน์

พว.เปิดใช้ฟรี แพลตฟอร์มห้องเรียนออนไลน์

ADMIN 06/02/2021 0
  พว.เปิดใช้ฟรี แพลตฟอร์มห้องเรียนออนไลน์       เมื่อวันที่ 5 ก.พ 2564 พว. เปิดมิติใหม่สร้างห้องเรียนออนไลน์ IAD Class  ดิจิทัลแพลตฟอร์ม    เพื่อการเรียนการสอนวิถีใหม่ในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล   ...
Read More
พว. ร่วมลงนามความร่วมมือ MOU กับ เทศบาลสรรพยา

พว. ร่วมลงนามความร่วมมือ MOU กับ เทศบาลสรรพยา

ADMIN 04/02/2021 0
พว. ร่วมลงนามความร่วมมือ MOU กับ เทศบาลสรรพยา     เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2564 พว. พาครูสังกัดท้องถิ่น เทศบาลสรรพยา จ.ชัยนาท อบรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยร่วมลงนามความร่วมมือ เพื่...
Read More
เทศบาลสรรพยาพาครูสังกัดท้องถิ่นอบรมการเรียนแบบแอคทีปเลินนิ่ง

เทศบาลสรรพยาพาครูสังกัดท้องถิ่นอบรมการเรียนแบบแอคทีปเลินนิ่ง

ADMIN 04/02/2021 0
เทศบาลสรรพยาพาครูสังกัดท้องถิ่นอบรมการเรียนแบบแอคทีปเลินนิ่ง     พว.ร่วมลงนามความร่วมมือ MOU กับ เทศบาลตำบลสรรพยา จ.ชัยนาท เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2564 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเท...
Read More