ข่าวสารและกิจกรรม

พว. ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

พว. ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

ADMIN 29/11/2022 0
  พว. ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)   กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี   พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)     พว. และ สจล. จับมือทำหลักสูตรสร้างนวัตกรต...
Read More
พว. ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

พว. ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

ADMIN 29/11/2022 0
  พว. ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)   กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี   พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)     เมื่อวันที่ 24 พ.ย. ที่สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาก...
Read More
พว. ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ   (MOU) กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี   พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

พว. ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

ADMIN 29/11/2022 0
  พว. ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ   (MOU) กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี   พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)     เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ที่สถาบันพัฒนาคุณ...
Read More
พว. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)  กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

พว. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ADMIN 26/09/2022 0
    พว. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง     มฟล. ร่วมกับ พว. ชู Active Learning พัฒนาศักยภาพระบบการศึกษาไทย ช่วยเด็กไทยพัฒนา ไม่ต้องท่องตำรา ผู้สื่อ...
Read More