ข่าวสารและกิจกรรม

ศธ.ประกาศเดินหน้าชู Active Learning ปฏิรูปการเรียนการสอนสร้างนวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียน

ศธ.ประกาศเดินหน้าชู Active Learning ปฏิรูปการเรียนการสอนสร้างนวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียน

ADMIN 20/09/2022 0
   ศธ.ประกาศเดินหน้าชู Active Learning   ปฏิรูปการเรียนการสอนสร้างนวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียน     ศธ. ประกาศนโยบายเดินหน้า Active Learning ปฏิรูปการเรียนการสอนสร้างนวัตกรรมครูสู่นวัตก...
Read More
ศธ.ประกาศเดินหน้าชู Active Learning ปฏิรูปการเรียนการสอนสร้างนวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียน

ศธ.ประกาศเดินหน้าชู Active Learning ปฏิรูปการเรียนการสอนสร้างนวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียน

ADMIN 20/09/2022 0
  ศธ.ประกาศเดินหน้าชู Active Learning   ปฏิรูปการเรียนการสอนสร้างนวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียน     เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 ที่ หอประชุมคุรุสภา ศ.กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี...
Read More
GPAS 5 Steps เป็น Model พัฒนากระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบในหลักสูตรฝึกงานของนิสิต มศว.

GPAS 5 Steps เป็น Model พัฒนากระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบในหลักสูตรฝึกงานของนิสิต มศว.

ADMIN 12/05/2022 0
  GPAS 5 Steps เป็น Model พัฒนากระบวนการคิดขั้นสูงเชิง   ระบบในหลักสูตรฝึกงานของนิสิต มศว.     ...
Read More
พว. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

พว. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

ADMIN 26/04/2022 0
  พว. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)   กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่     วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565  ณ ห้องประชุม สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) รองนายกรัฐมนต...
Read More