ข่าวสารและกิจกรรม

GPAS 5 Steps เป็น Model พัฒนากระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบในหลักสูตรฝึกงานของนิสิต มศว.

GPAS 5 Steps เป็น Model พัฒนากระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบในหลักสูตรฝึกงานของนิสิต มศว.

ADMIN 12/05/2022 0
  GPAS 5 Steps เป็น Model พัฒนากระบวนการคิดขั้นสูงเชิง   ระบบในหลักสูตรฝึกงานของนิสิต มศว.     ...
Read More
พว. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

พว. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

ADMIN 26/04/2022 0
  พว. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)   กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่     วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565  ณ ห้องประชุม สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) รองนายกรัฐมนต...
Read More
พว. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

พว. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

ADMIN 23/04/2022 0
  พว. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)   กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่     รัฐมนตรี (ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม) ได้มาเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความ...
Read More
พว. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

พว. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

ADMIN 23/04/2022 0
  พว. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)   กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565 ณ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)รองนายกรัฐมนตรี (ศาสต...
Read More