ข่าว MOU

พว. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

พว. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

ADMIN 26/04/2022 0
  พว. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)   กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่     วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565  ณ ห้องประชุม สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) รองนายกรัฐมนต...
Read More
พว. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

พว. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

ADMIN 23/04/2022 0
  พว. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)   กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565 ณ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)รองนายกรัฐมนตรี (ศาสต...
Read More
พว. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

พว. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

ADMIN 12/04/2022 0
  พว. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)   กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่     ประเด็นเด็ด 7 สี - นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความ...
Read More
พว. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

พว. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

ADMIN 12/04/2022 0
  พว. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)   กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่     เชียงใหม่ปฏิรูการศึกษาตามยุทธศาสตร์ชาติ ดึงGPAS 5 Steps ภายใต้หลักสูตรอิงมาตรฐานมาใช้   ...
Read More