VDO news

เมื่อใช้สื่อการเรียนรู้ของ พว.เด็กไทยได้อะไร

เมื่อใช้สื่อการเรียนรู้ของ พว.เด็กไทยได้อะไร

ADMIN 13/02/2020 0
เมื่อใช้สื่อการเรียนรู้ของ พว.เด็กไทยได้อะไร? "Active Learning กระบวนการสอนใหม่ สร้างคนคุณภาพให้สังคม" โดย ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ ประธานกรรมการบริหาร สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.)     ที่...
Read More
3สถาบันร่วมสร้างห้องเรียนต้นแบบเพื่อโรงเรียนท้องถิ่น

3สถาบันร่วมสร้างห้องเรียนต้นแบบเพื่อโรงเรียนท้องถิ่น

ADMIN 03/02/2020 0
 3สถาบันร่วมสร้างห้องเรียนต้นแบบเพื่อโรงเรียนท้องถิ่น   ที่มา : https://www.youtube.com...
Read More
เปิดตัวโรงเรียนต้นแบบในภาคอีสาน

เปิดตัวโรงเรียนต้นแบบในภาคอีสาน

ADMIN 08/07/2019 0
เปิดตัวโรงเรียนต้นแบบในภาคอีสาน : โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ใช้การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ของสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) มาใช้ออกแบบกิจกรรมให้เด็กได้ปฏิบัติจริง        เปิด...
Read More
ม.เกษตรศาสตร์ ร่วมมือพัฒนาการศึกษากับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ วันที่ 9 พฤษภาคม 2562

ม.เกษตรศาสตร์ ร่วมมือพัฒนาการศึกษากับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ วันที่ 9 พฤษภาคม 2562

ADMIN 09/05/2019 0
ม.เกษตรศาสตร์       ร่วมมือพัฒนาการศึกษากับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ       วันที่ 9 พฤษภาคม 2562     คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์เตรียมใช้นวัตกรรมในหลักสูตรการผล...
Read More