VDO news

พว. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

พว. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

ADMIN 08/04/2022 0
  พว. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)   กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่     ‘วิษณุ’ ปลื้ม ศธจ.เชียงใหม่จับมือพว. นำร่องปรับการเรียนการสอนเป็น Active Learning   เมื่อว...
Read More
พว.ร่วมลงนามความร่วมมือ  (MOU) กับสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย พัฒนาศักยภาพผู้เรียนแบบ Active Learning

พว.ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) กับสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย พัฒนาศักยภาพผู้เรียนแบบ Active Learning

ADMIN 13/12/2021 0
  พว.ร่วมลงนามความร่วมมือ  (MOU) กับสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย พัฒนาศักยภาพผู้เรียนแบบ Active Learning   เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม นายพีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอก...
Read More
พว.ร่วมลงนามความร่วมมือ  (MOU)กับ อบจ.พระนครศรีอยุธยา

พว.ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU)กับ อบจ.พระนครศรีอยุธยา

ADMIN 10/12/2021 0
พว.ร่วมลงนามความร่วมมือ  (MOU)กับ อบจ.พระนครศรีอยุธยา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยนางสมทรงพันธ์เจริญวรกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กับ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ โด...
Read More
พว.ร่วมลงนามความร่วมมือ  (MOU)กับ อบจ.พระนครศรีอยุธยา

พว.ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU)กับ อบจ.พระนครศรีอยุธยา

ADMIN 10/12/2021 0
พว.ร่วมลงนามความร่วมมือ  (MOU)กับ อบจ.พระนครศรีอยุธยา    เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร พว. ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหา...
Read More