VDO news

เปิดตัวโรงเรียนต้นแบบในภาคอีสาน

เปิดตัวโรงเรียนต้นแบบในภาคอีสาน

ADMIN 08/07/2019 0
เปิดตัวโรงเรียนต้นแบบในภาคอีสาน : โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ใช้การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ของสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) มาใช้ออกแบบกิจกรรมให้เด็กได้ปฏิบัติจริง        เปิด...
Read More
ม.เกษตรศาสตร์ ร่วมมือพัฒนาการศึกษากับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ วันที่ 9 พฤษภาคม 2562

ม.เกษตรศาสตร์ ร่วมมือพัฒนาการศึกษากับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ วันที่ 9 พฤษภาคม 2562

ADMIN 09/05/2019 0
ม.เกษตรศาสตร์       ร่วมมือพัฒนาการศึกษากับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ       วันที่ 9 พฤษภาคม 2562     คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์เตรียมใช้นวัตกรรมในหลักสูตรการผล...
Read More
ม.เกษตรศาสตร์ ร่วมมือพัฒนาการศึกษากับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ วันที่ 9 พฤษภาคม 2562

ม.เกษตรศาสตร์ ร่วมมือพัฒนาการศึกษากับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ วันที่ 9 พฤษภาคม 2562

ADMIN 09/05/2019 0
ม.เกษตรศาสตร์     ร่วมมือพัฒนาการศึกษากับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ     วันที่ 9 พฤษภาคม 2562     ในแวดวงการศึกษา วันนี้นายศักดิ์​สิน โรจน์สราญรมย์ ประธานกรรมการบริหารสถาบัน...
Read More
พว.จัดอบรมครูกระบี่ทั้งจังหวัด

พว.จัดอบรมครูกระบี่ทั้งจังหวัด

ADMIN 27/03/2018 0
        รายการ ทันข่าว 28 BEC NEWS TONIGHT       พว.จัดอบรมครูกระบี่ทั้งจังหวัด       27 มีนาคม 2561                                     ...
Read More