Active Learning

งานแถลงข่าวการประกวดผลงานนวัตกรรม GPAS 5 Step สำหรับเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลง

งานแถลงข่าวการประกวดผลงานนวัตกรรม GPAS 5 Step สำหรับเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ADMIN 20/07/2023 0
    งานแถลงข่าวการประกวดผลงานนวัตกรรม GPAS 5 Step   สำหรับเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลง     ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ ประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จัดแถลงข่าวงานประกวดผลงาน...
Read More
งานแถลงข่าวการประกวดผลงานนวัตกรรม GPAS 5 Step สำหรับเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลง

งานแถลงข่าวการประกวดผลงานนวัตกรรม GPAS 5 Step สำหรับเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ADMIN 18/07/2023 0
    งานแถลงข่าวการประกวดผลงานนวัตกรรม GPAS 5 Step สำหรับเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลง       ถึงเวลาที่นักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย โชว์ความสามารถแล้ว โดย ดร....
Read More
งานแถลงข่าวการประกวดผลงานนวัตกรรม GPAS 5 Step สำหรับเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลง

งานแถลงข่าวการประกวดผลงานนวัตกรรม GPAS 5 Step สำหรับเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ADMIN 14/07/2023 0
    ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ ประธานกรรมการบริหาร   สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จัดแถลงข่าวงาน   ประกวดผลงานนวัตกรรม GPAS 5 Steps       ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ ประธานกรรมการบริหารสถ...
Read More
งานแถลงข่าวการประกวดผลงานนวัตกรรม GPAS 5 Step สำหรับเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลง

งานแถลงข่าวการประกวดผลงานนวัตกรรม GPAS 5 Step สำหรับเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ADMIN 14/07/2023 0
    ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ ประธานกรรมการบริหาร   สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จัดแถลงข่าวงาน   ประกวดผลงานนวัตกรรม GPAS 5 STEPS          สำหรับเยาวชนผู้นำการ เปลี่ยนแปลง Youth-Chan...
Read More