ระดับ อาชีวศึกษา

หมายเหตุ: ติดต่อสั่งซื้อที่ฝ่ายประสานงานประจำพื้นที่

แสดง:
เรียงลำดับ:

การบัญชีเบื้องต้น

รายละเอียด ชื่อหนังสือ การบัญชีเบื้องต้น ชื่อผู้แต่ง สุภาพ เถื่อนเมือง สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภ..

0.00฿

การบัญชีเบื้องต้น 1

รายละเอียด ชื่อหนังสือ การบัญชีเบื้องต้น 1 ชื่อผู้แต่ง สุภาพ เถื่อนเมือง และคณะ สำนักพิมพ์ บร..

0.00฿

การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย

รายละเอียด ชื่อหนังสือ การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย ชื่อผู้แต่ง สิรีพร เส็นติหยะ สำนักพิมพ์ บริษัท..

0.00฿

การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ

ชื่อหนังสือ การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ ชื่อผู้แต่ง ไพเราะ จันทร์เพชร และคณะ สำนัก..

0.00฿

การเป็นผู้ประกอบการ

รายละเอียด ชื่อหนังสือ การเป็นผู้ประกอบการ ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร. พัฒนา ศิริโชติบัณฑิต สำนักพิมพ์..

0.00฿

คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม

รายละเอียด ชื่อหนังสือ คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม ชื่อผู้แต่ง มานะ วิชางาม สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพ..

0.00฿

ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ

รายละเอียด ชื่อหนังสือ ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ ชื่อผู้แต่ง ไพเราะ จันทร์เพชร และคณะ สำนักพิม..

0.00฿

คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา

รายละเอียด ชื่อหนังสือ คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา ชื่อผู้แต่ง เผด็จ อ่ำนาเพียง สำนักพิมพ์ บร..

0.00฿

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ (2007)

รายละเอียด ชื่อหนังสือ คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ (2007) ชื่อผู้แต่ง พนม บุญญ์ไพร สำ..

0.00฿

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ (2010)

ชื่อหนังสือ คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ (2010) ชื่อผู้แต่ง พนม บุญญ์ไพร สำนักพิมพ์ บริษัทพ..

0.00฿

งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น

รายละเอียด ชื่อหนังสือ งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น ชื่อผู้แต่ง ประภาส พวงชื่น สำนักพิมพ์ บ..

0.00฿

งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น

รายละเอียด ชื่อหนังสือ งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น ชื่อผู้แต่ง สุระพงษ์ แสนบุญรัตน์ ส..

0.00฿