กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน

หมายเหตุ: ติดต่อสั่งซื้อที่ฝ่ายประสานงานประจำพื้นที่

แสดง:
เรียงลำดับ:

การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ

ชื่อหนังสือ การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ ชื่อผู้แต่ง ไพเราะ จันทร์เพชร และคณะ สำนัก..

0.00฿

การเป็นผู้ประกอบการ

รายละเอียด ชื่อหนังสือ การเป็นผู้ประกอบการ ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร. พัฒนา ศิริโชติบัณฑิต สำนักพิมพ์..

0.00฿

ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ

รายละเอียด ชื่อหนังสือ ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ ชื่อผู้แต่ง ไพเราะ จันทร์เพชร และคณะ สำนักพิม..

0.00฿

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ (2007)

รายละเอียด ชื่อหนังสือ คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ (2007) ชื่อผู้แต่ง พนม บุญญ์ไพร สำ..

0.00฿

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ (2010)

ชื่อหนังสือ คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ (2010) ชื่อผู้แต่ง พนม บุญญ์ไพร สำนักพิมพ์ บริษัทพ..

0.00฿

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

รายละเอียด ชื่อหนังสือ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชื่อผู้แต่ง ชญาภา ทิมจำลองเจริญ สำนักพิมพ์ บ..

0.00฿

พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ชื่อหนังสือ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร.พัฒนา ศิริโชติบัณฑิต สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาค..

0.00฿

ความปลอดภัยในงานอาชีพ

ชื่อหนังสือ ความปลอดภัยในงานอาชีพ ชื่อผู้แต่ง มณี ชมชื่น และคณะ สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชา..

0.00฿