ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

หมายเหตุ: ติดต่อสั่งซื้อที่ฝ่ายประสานงานประจำพื้นที่

แสดง:
เรียงลำดับ:

กฎหมายพาณิชย์

รายละเอียด ชื่อหนังสือ กฎหมายพาณิชย์ ชื่อผู้แต่ง วิชาญ โพธิสิทธิ์ สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิช..

0.00฿

การขายเบื้องต้น 1

รายละเอียด ชื่อหนังสือ การขายเบื้องต้น 1 ชื่อผู้แต่ง ภัทราภรณ์ เสียงสุทธิวงศ์ สำนักพิมพ์ บริษ..

0.00฿

การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ

รายละเอียด ชื่อหนังสือ การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ ชื่อผู้แต่ง วศินวุฒิ พุทธศิริรังษี สำนักพ..

0.00฿

การจัดแสดงสินค้า

รายละเอียด ชื่อหนังสือ การจัดแสดงสินค้า ชื่อผู้แต่ง สิรีพร เส็นติหยะ สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุ..

0.00฿

การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม

รายละเอียด ชื่อหนังสือ การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม ชื่อผู้แต่ง สุภาภรณ์ ธีระจันทร์ สำนักพิมพ์ บริษัทพ..

0.00฿

การบัญชีบริษัทจำกัด

รายละเอียด ชื่อหนังสือ การบัญชีบริษัทจำกัด ชื่อผู้แต่ง นารีรัตน์ เทศสูงเนิน สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒน..

0.00฿

การบัญชีเบื้องต้น 1

รายละเอียด ชื่อหนังสือ การบัญชีเบื้องต้น 1 ชื่อผู้แต่ง สุภาพ เถื่อนเมือง และคณะ สำนักพิมพ์ บร..

0.00฿

การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย

รายละเอียด ชื่อหนังสือ การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย ชื่อผู้แต่ง สิรีพร เส็นติหยะ สำนักพิมพ์ บริษัท..

0.00฿

คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา

รายละเอียด ชื่อหนังสือ คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา ชื่อผู้แต่ง เผด็จ อ่ำนาเพียง สำนักพิมพ์ บร..

0.00฿

ภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการบัญชี

รายละเอียด ชื่อหนังสือ ภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการบัญชี ชื่อผู้แต่ง อนงค์นุช ปอเจริญ สำนักพิมพ..

0.00฿

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี

ชื่อหนังสือ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี ชื่อผู้แต่ง ศุภมาส เรืองลักษณ์วิลาศ สำนักพิมพ์ บริษั..

0.00฿

ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น

รายละเอียด ชื่อหนังสือ ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น ชื่อผู้แต่ง กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล สำนักพิมพ์ บริษ..

0.00฿