ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

หมายเหตุ: ติดต่อสั่งซื้อที่ฝ่ายประสานงานประจำพื้นที่

แสดง:
เรียงลำดับ:

การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ

รายละเอียด ชื่อหนังสือ การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ ชื่อผู้แต่ง วศินวุฒิ พุทธศิริรังษี สำนักพ..

0.00฿

การจัดแสดงสินค้า

รายละเอียด ชื่อหนังสือ การจัดแสดงสินค้า ชื่อผู้แต่ง สิรีพร เส็นติหยะ สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุ..

0.00฿

การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม

รายละเอียด ชื่อหนังสือ การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม ชื่อผู้แต่ง สุภาภรณ์ ธีระจันทร์ สำนักพิมพ์ บริษัทพ..

0.00฿

การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย

รายละเอียด ชื่อหนังสือ การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย ชื่อผู้แต่ง สิรีพร เส็นติหยะ สำนักพิมพ์ บริษัท..

0.00฿

ภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการบัญชี

รายละเอียด ชื่อหนังสือ ภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการบัญชี ชื่อผู้แต่ง อนงค์นุช ปอเจริญ สำนักพิมพ..

0.00฿

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี

ชื่อหนังสือ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี ชื่อผู้แต่ง ศุภมาส เรืองลักษณ์วิลาศ สำนักพิมพ์ บริษั..

0.00฿

โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล

รายละเอียด ชื่อหนังสือ โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล ชื่อผู้แต่ง สมควร สากำ สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุ..

0.00฿

ศิลปะการขาย

ชื่อหนังสือ ศิลปะการขาย ชื่อผู้แต่ง ดวงกมล ศรีเกษม และคณะ สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว...

0.00฿

การส่งเสริมการขาย

ชื่อหนังสือ การส่งเสริมการขาย ชื่อผู้แต่ง ผศ. ดร.พัฒนา ศิริโชติบัณฑิต สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพ..

0.00฿

คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ

ชื่อหนังสือ คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ ชื่อผู้แต่ง เผด็จ อ่ำนาเพียง สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชากา..

0.00฿

การบัญชีเช่าซื้อ และฝากขาย

ชื่อหนังสือ การบัญชีเช่าซื้อ และฝากขาย ชื่อผู้แต่ง อรวรรณ เจือจันทร์ สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภา..

0.00฿

การหาข้อมูลการตลาด

ชื่อหนังสือ การหาข้อมูลการตลาด ชื่อผู้แต่ง จินตภา พุทธศิริรังษี สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชา..

0.00฿