ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

หมายเหตุ: ติดต่อสั่งซื้อที่ฝ่ายประสานงานประจำพื้นที่

แสดง:
เรียงลำดับ:

การกำหนดราคา

ชื่อหนังสือ การกำหนดราคา ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร.พัฒนา ศิริโชติบัณฑิต สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชา..

0.00฿

องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์

ชื่อหนังสือ องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ชื่อผู้แต่ง พีระนันท์ ลักษณาวิน และคณะ สำนักพิมพ..

0.00฿

ฝึกงาน (พาณิชยกรรม)

ชื่อหนังสือ ฝึกงาน (พาณิชยกรรม) ชื่อผู้แต่ง นัฐฐา สอนกลิ่น สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (..

0.00฿

โครงการ (พาณิชยกรรม)

ชื่อหนังสือ โครงการ (พาณิชยกรรม) ชื่อผู้แต่ง ศิษฎีพร อำพันเงิน สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาก..

0.00฿

คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์

ชื่อหนังสือ คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ ชื่อผู้แต่ง สมควร สากำ สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)..

0.00฿

พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น

ชื่อหนังสือ: พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น ชื่อผู้แต่ง: พจน์ นวลปลอด สำนักพิมพ์: บริษัท พัฒนาคุณภาพว..

0.00฿

การบัญชีสินค้าและระบบบัญชีเดี่ยว

ชื่อหนังสือ: การบัญชีสินค้าและระบบบัญชีเดี่ยว ชื่อผู้แต่ง: อรวรรณ เจือจันทร์ และ เพ็ญจันทร์ วุฒิบ..

0.00฿

การขายตรง

ชื่อหนังสือ: การขายตรง ชื่อผู้แต่ง: ผศ. ดร.พัฒนา ศิริโชติบัณฑิต สำนักพิมพ์: บริษัท พัฒนาคุณภาพ..

0.00฿

การสร้างเว็บไซต์

ชื่อหนังสือ: การสร้างเว็บไซต์ ชื่อผู้แต่ง: สมควร สากำ สำนักพิมพ์: บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พ..

0.00฿

การบัญชีห้างหุ้นส่วน

ชื่อหนังสือ: การบัญชีห้างหุ้นส่วน ชื่อผู้แต่ง: นุชนารถ อินทรโคกสูง สำนักพิมพ์: บริษัท พัฒนาคุณ..

0.00฿

การบัญชีร่วมค้าและระบบใบสำคัญ

ชื่อหนังสือ: การบัญชีร่วมค้าและระบบใบสำคัญ ชื่อผู้แต่ง: กัณทิมา สุธีดวงสมร สำนักพิมพ์: บริษัท ..

0.00฿

โปรแกรมกราฟิก

ชื่อหนังสือ: โปรแกรมกราฟิก ชื่อผู้แต่ง: สุพรรณี สัตนาโค สำนักพิมพ์: บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ ..

0.00฿