สมรรถนะวิชาชีพ-อุตสาหกรรม

แสดง:
เรียงลำดับ:

งานฝึกฝีมือ

รายละเอียด ชื่อหนังสือ:    งานฝึกฝีมือ ชื่อผู้แต่ง:    ไทรทอง เรืองจำรัส สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุ..

0.00฿

งานเครื่องมือกลเบื้องต้น

รายละเอียด ชื่อหนังสือ:    งานเครื่องมือกลเบื้องต้น ชื่อผู้แต่ง:    จักรินทร์ คงสิบ สำนักพิมพ์ บร..

0.00฿

งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น

รายละเอียด ชื่อหนังสือ งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น ชื่อผู้แต่ง ฉัตรทอง ใสแสง สำนักพิมพ์ บริษัทพ..

0.00฿

งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

รายละเอียด ชื่อหนังสือ งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ชื่อผู้แต่ง สุรสิทธิ์ ดรละคร สำนั..

121.00฿

ทฤษฎีเครื่องมือกล

รายละเอียด ชื่อหนังสือ ทฤษฎีเครื่องมือกล ชื่อผู้แต่ง จักรินทร์ คงสิบ สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒน..

105.00฿

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง

รายละเอียด ชื่อหนังสือ วงจรไฟฟ้ากระแสตรง ชื่อผู้แต่ง สุรสิทธิ์ ดรละคร สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒ..

176.00฿

วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

รายละเอียด ชื่อหนังสือ วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ชื่อผู้แต่ง สุรสิทธิ์ ดรละคร สำนักพิมพ์ บริษัท พั..

159.00฿

วัดละเอียด

รายละเอียด ชื่อหนังสือ วัดละเอียด ชื่อผู้แต่ง ไทรทอง เรืองจำรัส สำนักพิมพ์ บริษัท พัฒนาคุณภ..

116.00฿

วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม

รายละเอียด ชื่อหนังสือ:    วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม ชื่อผู้แต่ง:    สุระพงษ์ แสนบุญรัตน์ สำนักพิมพ์..

0.00฿

เขียนแบบเครื่องมือกล 1

รายละเอียด ชื่อหนังสือ เขียนแบบเครื่องมือกล 1 ชื่อผู้แต่ง ดร.พรชัย สระศรีสุวรรณ สำนักพิมพ์ ..

143.00฿

เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น

รายละเอียด ชื่อหนังสือ:    เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น ชื่อผู้แต่ง:    ดร.พรชัย สระศรีสุวรรณ สำนักพิม..

0.00฿

เชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ 1

รายละเอียด ชื่อหนังสือ เชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ 1 ชื่อผู้แต่ง สุเทพ นุชิต และมีชัย ค..

94.00฿