กิจกรรมฯ ครบตามตัวชี้วัด หลักสูตร' 51 ป.1- ป.6

แสดง:
เรียงลำดับ:

ชุดกิจกรรมฯ  ทัศนศิลป์ ป.5

รายละเอียด ชื่อหนังสือ : ชุดกิจกรรมฯ  ทัศนศิลป์ ป.5 ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ..

62.00฿

ชุดกิจกรรมฯ  ภาษาไทย ป.2

รายละเอียด ชื่อหนังสือ : ชุดกิจกรรมฯ  ภาษาไทย ป.2 ชื่อผู้แต่ง : อ.อัชชา แสงอัสนีย์ และ ผศ.สมใจ บ..

92.00฿

ชุดกิจกรรมฯ การงานอาชีพ ป.1

รายละเอียด ชื่อหนังสือ : ชุดกิจกรรมฯ การงานอาชีพ ป.1 ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ..

54.00฿

ชุดกิจกรรมฯ การงานอาชีพ ป.2

รายละเอียด ชื่อหนังสือ : ชุดกิจกรรมฯ การงานอาชีพ ป.2 ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ..

74.00฿

ชุดกิจกรรมฯ การงานอาชีพ ป.3

รายละเอียด                             ชื่อหนังสือ : ชุดกิจกรรมฯ การงานอาชีพ ป.3                 ..

66.00฿

ชุดกิจกรรมฯ การงานอาชีพ ป.4

รายละเอียด ชื่อหนังสือ : ชุดกิจกรรมฯ การงานอาชีพ ป.4 ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ..

68.00฿

ชุดกิจกรรมฯ การงานอาชีพ ป.5

รายละเอียด ชื่อหนังสือ : ชุดกิจกรรมฯ การงานอาชีพ ป.5 ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ..

88.00฿

ชุดกิจกรรมฯ การงานอาชีพ ป.6

    รายละเอียด     ชื่อหนังสือ : ชุดกิจกรรมฯ การงานอาชีพ ป.6     ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายพัฒนานวัตกรรม..

78.00฿