กิจกรรมฯ ครบตามตัวชี้วัด ตรงตามหลักสูตร' 51 ม.1

แสดง:
เรียงลำดับ:

ชุดกิจกรรมฯ การงานอาชีพ ม.1

รายละเอียด     ชื่อหนังสือ : ชุดกิจกรรมฯ การงานอาชีพ ม.1      ชื่อผู้แต่ง  : ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมกา..

96.00฿

ชุดกิจกรรมฯ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม. 1 เล่ม 1

รายละเอียด ชื่อหนังสือ : ชุดกิจกรรมฯ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม. 1 เล่ม 1 ชื่อผู้แต่ง : อาจารย์กฤษฎี ..

72.00฿

ชุดกิจกรรมฯ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม. 1 เล่ม 2

รายละเอียด ชื่อหนังสือ : ชุดกิจกรรมฯ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม. 1 เล่ม 2 ชื่อผู้แต่ง : อาจารย์กฤษฎี ..

64.00฿

ชุดกิจกรรมฯ ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.1

รายละเอียด ชื่อหนังสือ : ชุดกิจกรรมฯ ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.1 ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายนวัตกรรมการเรียนรู้ (พ..

78.00฿

ชุดกิจกรรมฯ ประวัติศาสตร์  ม.1

รายละเอียด ชื่อหนังสือ  : ชุดกิจกรรมฯ ประวัติศาสตร์  ม.1 ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียน..

68.00฿

ชุดกิจกรรมฯ ภาษาไทย ม.1

รายละเอียด ชื่อหนังสือ : ชุดกิจกรรมฯ ภาษาไทย ม.1 ชื่อผู้แต่ง :  ผศ.สอางค์ ดำเนินสวัสดิ์ สำนักพิ..

75.00฿

ชุดกิจกรรมฯ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ม.1

รายละเอียด ชื่อหนังสือ  : ชุดกิจกรรมฯ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ม.1 ชื่อผู้แต่ง  : ฝ่ายพัฒนานวัตกรร..

90.00฿