CLASS AUDIO CDS ELEVATOR 1 (ฉบับใบอนุญาต)

รายละเอียด

ชื่อ CD Class Audio CDs Elevator 1 
ชื่อผู้แต่ง -
สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม -
จำนวนแผ่น 2 แผ่น
ราคา -
รหัสสินค้า 885-451-516-808-1


 

จุดเด่น / เนื้อหา
เป็นซีดีเสียงสำหรับใช้ในชั้นเรียน ซึ่งเป็นบทเรียนสำหรับใช้ในกิจกรรมฝึกฟัง และพูด พร้อมด้วยเพลงจากคลังสื่อการเรียนรู้เพิ่มเติม ที่ช่วยให้ผู้เรียนออกเสียงได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน และสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

CLASS AUDIO CDS ELEVATOR 1 (ฉบับใบอนุญาต)

  • Views: 570
  • รหัสสินค้า: 8854515168081
  • สถานะสต๊อก: Not for Sale
  • 0.00฿