ชุดกิจกรรมฯ ภาษาไทย ป.1

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : ชุดกิจกรรมฯ ภาษาไทย ป.1
ชื่อผู้แต่ง : อ.อัชชา แสงอัสนีย์ และผศ.สมใจ บุญอุรพีภิญโญ
สำนักพิมพ์ : บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า 264 หน้า
ราคา/ชุด 95 บาท
รหัสสินค้า 885-4515-08-816-7

จุดเด่น/เนื้อหา 
1. เนื้อหาและกิจกรรมครบถ้วนตามตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. มีวรรณคดีและบทอาขยานตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้เรียนครบถ้วน
3. ใช้ภาพประกอบสอดคล้องกับเนื้อหา ช่วยสื่อความหมายให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น
4. พิมพ์ 4 สี สวยงามทั้งเล่ม
5. มีคำศัพท์พื้นฐานให้ฝึกอ่านตามเนื้อหาทุกหน่วยการเรียนรู้
6. จัดลำดับเนื้อหาให้นักเรียนฝึกอ่าน ฝึกเขียน และเรียนรู้ความหมายของคำไปทีละสระ ทีละมาตราตัวสะกด เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่ดีในการใช้ภาษาไทย
7. จัดกิจกรรมแบบ Active Learning และสรุปความรู้ท้ายหน่วยการเรียนรู้ทุกหน่วยตามแนวทาง Backward Design
8. มีจุดประกายโครงงานเป็นกิจกรรมเสริมที่น่าสนใจ พัฒนาการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์

ชุดกิจกรรมฯ ภาษาไทย ป.1

  • Views: 409
  • รหัสสินค้า: 8854515088167
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 95.00฿