ชุดกิจกรรมฯ ภาษาไทย ป.6

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : ชุดกิจกรรมฯ ภาษาไทย ป.6
ชื่อผู้แต่ง : ผศ.นฤภร รุจิเรข
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด 
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า : 272 หน้า 
ราคา : 96 บาท
รหัสสินค้า : 885-4515-47-845-6

จุดเด่น/เนื้อหา 
1. เนื้อหาและกิจกรรมตรงตามตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. มีวรรณคดีและบทอาขยานตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้เรียนครบถ้วน
3. นำเสนอวรรณคดีให้น่าอ่านด้วยด้วยภาพการ์ตูน 4 สี ส่งเสริมจินตนาการและปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้นักเรียน
4. มีตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ที่จัดตามแนวทาง Backward Design เต็มรูปแบบ
5. หน่วยการเรียนรู้ของหลักภาษาทุกหน่วยจะมีกิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนใจ มีสรุปเนื้อหาที่เข้าใจง่าย มีคำศัพท์พื้นฐานที่ควรเรียนรู้ และกิจกรรมให้ฝึกฝนอย่างเป็นกระบวนการ
6. มีกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมและกิจกรรมพัฒนาการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. มีจุดประกายโครงงานที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์และสามารถนำไปพัฒนาเป็นโครงงานของตนเองได้
8. ทุกหน่วยการเรียนรู้มีกิจกรรมสรุปความรู้ตามแนวทาง Backward Design และมีแบบทดสอบที่สามารถใช้เป็นแนวข้อสอบ
O-NETได้

ชุดกิจกรรมฯ ภาษาไทย ป.6

  • Views: 789
  • รหัสสินค้า: 8854515478456
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 96.00฿