ชุดกิจกรรมฯ ภาษาไทย ม.1

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : ชุดกิจกรรมฯ ภาษาไทย ม.1
ชื่อผู้แต่ง :  ผศ.สอางค์ ดำเนินสวัสดิ์
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า : 160 หน้า
ราคา/ชุด : 75 บาท
รหัสสินค้า : 885-4515-40-850-7

จุดเด่น/เนื้อหา
1. กิจกรรมครอบคลุมตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. มีสรุปเนื้อหาที่เข้าใจง่ายจากหนังสือเรียนสำหรับทุกกิจกรรม
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดฐานวรรณกรรม (Literature-Based Approach) ที่บูรณาการสาระการเรียนรู้ทั้ง 5 สาระของภาษาไทยและเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ภายใต้ขอบเขตเนื้อหาของวรรณคดีแต่ละเรื่อง
4. มีบทอาขยานตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดครบถ้วน
5. มีกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. มีกิจกรรมสรุปความรู้ตามแนวทาง BackwardDesin

ชุดกิจกรรมฯ ภาษาไทย ม.1

  • Views: 494
  • รหัสสินค้า: 8854515408507
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 75.00฿