หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน  สุขศึกษาและพลศึกษา ป.4 (ฉบับ อญ. )

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ :หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน  สุขศึกษาและพลศึกษา ป.4 (ฉบับ อญ.)
ชื่อผู้แต่ง : รศ.ดร.เรณุมาศ มาอุ่น  และคณะ
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า : 208 หน้า
ราคา/ชุด : 80 บาท
รหัสสินค้า : 978-616-05-2385-6

จุดเด่น/เนื้อหา 
1. เนื้อหาสาระครบถ้วนตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. การใช้ภาษามีความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน
3. การจัดเรียงหน่วยการเรียนรู้มีความเหมาะสมและชัดเจน
4. มีภาพประกอบสวยงามพิมพ์ 4 สีทั้งเล่มเพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน
5. ใช้แผนภาพเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น
6. มีการสรุปหลังจากจบหน่วยการเรียนรู้
7. มีการเพิ่มความรู้เพิ่มเติม ทั้งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรียนและเนื้อหาที่อยู่นอกเหนือหลักสูตรซึ่งมีความทันสมัยเพื่อเป็นความรู้เสริมให้ผู้เรียน
8. มีเว็บไซต์แนะนำเพื่อให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม
9. มีหัวข้ออาชีพน่ารู้ เพื่อเพิ่มเติมความรู้ให้นักเรียนเกี่ยวกับอาชีพเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนและในชีวิตประจำวัน
10. มีหัวข้ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ผู้เรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
11. มีหัวข้อปลอดภัยไว้ก่อน ที่ช่วยแนะนำการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากอันตรายเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนและการดำเนินชีวิตประจำวัน
12. มีกิจกรรมการเรียนรู้และคำถามพัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียน
13. มีกิจกรรมพัฒนาการอ่าน บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน  สุขศึกษาและพลศึกษา ป.4 (ฉบับ อญ. )

  • Views: 1173
  • รหัสสินค้า: 9786160523856
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 80.00฿