หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.5 (ฉบับ อญ.)

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.5 (ฉบับ อญ.)
ชื่อผู้แต่ง : รศ.ดร.เรณุมาศ มาอุ่น และแพทย์หญิงเขมฤทัย วรรณรสพากย์
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า : 208 หน้า
ราคา/ชุด : 86 บาท
รหัสสินค้า : 978-616-05-2746-5

จุดเด่น/เนื้อหา
1. มีเนื้อหาสาระครบถ้วนตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมีความทันสมัย
2. มีภาพประกอบสวยงาม สี่สีทั้งเล่ม
3. การใช้ภาษาถูกต้อง และเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนอ่านหนังสือได้เข้าใจง่าย
4. นำเสนอเนื้อหาเป็นแผนภาพ ทำให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้ดี
5. การจัดแบ่งหัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อย และการจัดเรียงลำดับชัดเจน สรุปเนื้อหาท้ายหน่วยการเรียนรู้
6. มีหัวข้ออาชีพน่ารู้เพื่อเสริมความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่น่าสนใจและสอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียน
7. มีการบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศด้วยการมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษพร้อมทั้งคำอ่านและความหมายสอดแทรกจากเรื่องที่เรียน
8. มีหัวข้อปลอดภัยไว้ก่อน เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตนได้อย่างปลอดภัยในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
9. มีเว็บไซต์แนะนำเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ศึกษาได้เพิ่มเติม
10. มีหัวข้ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อปลูกฝังการรักษาสิ่งแวดล้อมให้นักเรียน
11. มีกิจกรรมการเรียนรู้และคำถามพัฒนากระบวนการคิดท้ายหน่วยการเรียนรู้เพื่อใช้จัดกิจกรรมและทดสอบความรู้ของผู้เรียน

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.5 (ฉบับ อญ.)

  • Views: 539
  • รหัสสินค้า: 9786160527465
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 86.00฿