หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.2 ( ฉบับ อญ.) 

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.2 (ฉบับ อญ.)
ชื่อผู้แต่ง : รศ. ดร.เรณุมาศ มาอุ่น และแพทย์หญิงเขมฤทัย วรรณรสพากย์
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า : 168 หน้า
ราคา/ชุด : 73 บาท
รหัสสินค้า : 978-616-05-2745-8

จุดเด่น/เนื้อหา

1. เนื้อหาตรงตัวชี้วัดถูกต้องตามหลักวิชาการครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมีความทันสมัย
2. การจัดแบ่งหน่วยการเรียนรู้มีความเหมาะสมและชัดเจน
3. การใช้ภาษาถูกต้อง และเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนอ่านหนังสือได้เข้าใจง่าย
4. มีภาพประกอบสวยงาม สี่สีทั้งเล่ม เพื่อกระตุ้นความสนใจอยากรู้อยากเรียนของผู้เรียน
5. ใช้แผนภาพเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาโดยง่าย
6. มีการสรุปเนื้อหาหลังจากจบการเรียนรู้
7. มีเว็บไซต์แนะนำเพื่อให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม
8. มีหัวข้ออาชีพน่ารู้ เพื่อเพิ่มเติมความรู้ให้นักเรียนเกี่ยวกับอาชีพเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน
9. มีหัวข้ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ผู้เรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
10. มีหัวข้อปลอดภัยไว้ก่อน ที่ช่วยแนะนำการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากอันตรายเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน
11. มีกิจกรรมการเรียนรู้และคำถามพัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียน
12. มีกิจกรรมพัฒนาการอ่าน บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
13. มีหัวข้อสนุกกับคำศัพท์ บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.2 ( ฉบับ อญ.) 

  • Views: 195
  • รหัสสินค้า: 9786160527458
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 73.00฿