กิจกรรมแนะแนว GUIDANCE ACTIVITIES ม.4

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : กิจกรรมแนะแนว GUIDANCE ACTIVITIES ม.4
ชื่อผู้แต่ง :  รศ.เกื้อกูล ทาสิทธิ์ และคณะ
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า : 64  หน้า
ราคา/ชุด : 62 บาท
รหัสสินค้า : 978-616-05-4210-9

จุดเด่น/เนื้อหา
            หลักสูตรกิจกรรมแนะแนวระดับมัธยมศึกษานี้ เป็นการจัดกิจกรรมแนะแนวอย่างมีเป้าหมายมีรูปแบบ และวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับวัยวุฒิและคุณวุฒิของผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการศึกษา การศึกษาต่อและอาชีพ และการพัฒนาตน เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง มีทักษะในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรเทคนิค วิธีการเรียนที่มีประสิทธิภาพ แนวทางการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ สามารถเลือกตัดสินใจวางแผนการศึกษาต่อและอาชีพในอนาคตได้อย่างเหมาะสม

กิจกรรมแนะแนว GUIDANCE ACTIVITIES ม.4

  • Views: 195
  • รหัสสินค้า: 9786160542109
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 62.00฿