MATHEMATICS GRADE 2 BOOK 2

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : Mathematics Grade 2 Book 2 
ชื่อผู้แต่ง :  Assistant Professor Porntip Yawaprapas
ชื่อผู้แปล : Assistant Professor Vacharobon Thirakhupt, Ph.D.
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด                                                      
ขนาดรูปเล่ม : A4 (21 x 29 ซม.)                                                                              
จำนวนหน้า : 96 หน้า                                                                  
ราคา : 100 บาท                                                                                             
รหัสสินค้า : 978-616-05-4732-6

 จุดเด่น/เนื้อหา 
1. เนื้อหาถูกต้องตามหลักวิชาการและนำเสนอเนื้อหาด้วยคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับวัย และพัฒนาการของผู้เรียน 
และเป็นไปตามกระบวนการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์อย่างแท้จริง นำเสนอด้วยรูปภาพที่เชื่อมโยงไปสู่ข้อความหรือสัญลักษณ์ 
ท้ายเนื้อหามีการสรุปความคิดรวบยอด และนำเสนอแนวคิดเพิ่มเติม ส่งผลให้ภาพรวมของเนื้อหามีความชัดเจน ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ง่าย
2. ใช้ตัวหนังสือขนาดใหญ่ อ่านง่าย มีภาพประกอบ และตารางเพื่อประกอบคำอธิบาย โดยภาพประกอบสวยงาม มีความคมชัด สีสันสดใส
3. มีจำนวนแบบฝึกแต่ละหน่วยเหมาะสมต่อการสร้างเสริม และเพิ่มพูนทักษะทางคณิตศาสตร์ โดยการนำเสนอตัวอย่างก่อนให้ผู้เรียนทำแบบฝึกจริง 
มีคำถามท้ายหน่วยเป็นระยะๆเพิ่มเติมจากแบบฝึกในหน่วย
4. ในเนื้อหามีไอคอนเพื่อเสริมสร้างความรู้ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในด้านต่างๆ เช่น การมีจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อม ( Conservation Corner )
การส่งเสริมให้ผู้เรียนคำนึงถึงความปลอดภัย ( Safety First ) การให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องทักษะทางคณิตศาสตร์ที่เด็กควรต้องรู้ ( Let’s know More ) 
5. รูปเล่มสวยงาม พิมพ์ 4 สี 
 

MATHEMATICS GRADE 2 BOOK 2

  • Views: 175
  • รหัสสินค้า: 978-616-05-4732-6
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 100.00฿