HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION GRADE 1

รายละเอียด

ชื่อหนังสือ: Health And Physical Education Grade 1 
ชื่อผู้แต่ง : รศ.ดร. เรณุมาศ มาอุ่น 
ชื่อผู้แปล : ชณัณกร เพ็ชรวัฒนา
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : size A 4 ( 21 × 29 ซม.)
ราคา : 150 บาท
รหัสสินค้า : 978-616-0526-41-3


 

1. เนื้อหาสอดคล้องกับบริบทสังคมไทยและตรงตามสาระการเรียนรู้แกนกลางในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สามารถใช้พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่กำหนดในหลักสูตรฯ ได้ครบถ้วน
2. นำเสนอเนื้อหาด้วยคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ใช้สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวผู้เรียนเป็นตัวอย่างประกอบการเรียนรู้จึงทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ง่าย อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์และเรียนรู้ตามมาตรฐานของหลักสูตร โดยทุกหน่วยมีการระบุตัวชี้วัดและผังสาระการเรียนรู้ไว้อย่างชัดเจน
3. รูปเล่มสวยงาม พิมพ์ 4 สี

HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION GRADE 1

  • Views: 348
  • รหัสสินค้า: 9786160526413
  • สถานะสต๊อก: มีสินค้าในสต๊อก
  • 150.00฿