พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ

รายละเอียด

ชื่อหนังสือ พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
ชื่อผู้แต่ง จิตนภา แสงทอง และคณะ
สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
จำนวนหน้า 208 หน้า
รหัสวิชา 2000-1601
รหัสสินค้า 978-616-05-3905-5


 

เนื้อหาประกอบด้วยหลักการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย อาหารและโภชนาการที่เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การหาค่าดัชนีมวลกาย หลักการและรูปแบบการออกกำลังกายด้วยกีฬาไทย/กีฬาสากล มีวินัย มีนํ้าใจนักกีฬา เคารพกฎกติกา มีมารยาทในการดูและเล่นกีฬา เลือกและปฏิบัติการออกกำลังกายอย่างเหมาะสม มีความสุขภายใต้หลักความพอเพียง พร้อมที่จะประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ

  • Views: 166
  • รหัสสินค้า: 9786160539055
  • สถานะสต๊อก: In Stock
  • 0.00฿