ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

รายละเอียด

ชื่อหนังสือ ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
ชื่อผู้แต่ง ดร. ปาณเดชา ทองเลิศ
สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
จำนวนหน้า 176 หน้า 
รหัสวิชา 2000-1609
รหัสสินค้า 978-616-05-3914-7


 

เนื้อหาประกอบด้วยการวิเคราะห์พัฒนาการทางกายของวัยรุ่น เพศและพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมตามวิถีและสังคมไทย ความสำคัญของโภชนาการและการออกกำลังกายที่มีผลต่อการดูแลรักษาสุขภาพ การปฐมพยาบาล การใช้บริการด้านสาธารณสุข การร่วมมือกับชุมชนในการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พัฒนาสมรรถภาพทางกายของตนเอง โดยใช้กิจกรรมทางพลศึกษา ปฏิบัติโครงงานเพื่อพัฒนาสุขภาพของตนเอง

ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

  • Views: 151
  • รหัสสินค้า: 9786160539147
  • สถานะสต๊อก: In Stock
  • 0.00฿