การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข

รายละเอียด

ชื่อหนังสือ การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข
ชื่อผู้แต่ง เจษฎ์ ประกอบทรัพย์
สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
จำนวนหน้า 224 หน้า
รหัสวิชา 2000-1606
รหัสสินค้า 978-616-05-3909-3


 

เนื้อหาประกอบด้วยสุขบัญญัติแห่งชาติเพื่อการเสริมสร้างสุขภาพของตนเองและครอบครัวเพื่อป้องกันผลกระทบจากการขาดการออกกำลังกายและการรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสม โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ พฤติกรรมทางเพศที่ส่งผลต่อสุขภาวะทางเพศและโรคเอดส์ โดยคำนึงถึงบริบทของสังคม การหลีกเลี่ยงและป้องกันอันตรายจากสิ่งเสพติดและอุบัติเหตุ ปฏิบัติการปฐมพยาบาลจากอันตรายในชีวิตประจำวัน การเตรียมการเพื่อรับมือกับภัยธรรมชาติและภัยพิบัติ การใช้ยา สารเสพติด สื่อ และความรุนแรง การใช้ระบบบริการสุขภาพเพื่อนำไปสู่การสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยวิถีชีวิตที่พอเพียง

การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข

  • Views: 122
  • รหัสสินค้า: 9786160539093
  • สถานะสต๊อก: In Stock
  • 0.00฿