ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ

ชื่อหนังสือ ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ

ชื่อผู้แต่ง พัชรียา มัทธนัง และคณะ
สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
จำนวนหน้า 120 หน้า
รหัสวิชา 2000-1602
รหัสสินค้า 978-616-05-3419-7

 

รายละเอียดสินค้า

เนื้อหาประกอบด้วยพัฒนาการและทักษะการดำเนินชีวิต การเห็นคุณค่าในตนเอง รู้หลักปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตตามวัยของตนเอง การมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศที่ได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมไทย การปฏิบัติตนในการป้องกันโรค การป้องกันอันตรายจากสิ่งเสพติด การใช้ยา และการแก้ปัญหาสุขภาพ

ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ

  • Views: 164
  • รหัสสินค้า: 9786160534197
  • สถานะสต๊อก: In Stock
  • 0.00฿