การป้องกันตนเองจากภัยสังคม

ชื่อหนังสือ การป้องกันตนเองจากภัยสังคม

ชื่อผู้แต่ง มณี ชมชื่น และคณะ
สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
จำนวนหน้า 96 หน้า
รหัสวิชา 2000-1604
รหัสสินค้า 978-616-05-3420-3

 

รายละเอียดสินค้า

เนื้อหาประกอบด้วยทักษะการสร้างสัมพันธภาพ เจตคติและค่านิยมทางเพศตามวัฒนธรรมไทย ปัจจัยเสี่ยงในการใช้สารเสพติดและการคุกคามทางเพศ ฝึกการออกกำลังกายและพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้วยศิลปะการป้องกันตัว กิจกรรมนันทนาการที่เสริมสร้างเจตคติที่ดีในการออกกำลังกาย การสร้างมนุษยสัมพันธ์และการปฏิบัติตนเพื่อนำไปสู่การป้องกันตนเองจากภัยสังคมและสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตราย

การป้องกันตนเองจากภัยสังคม

  • Views: 116
  • รหัสสินค้า: 9786160534203
  • สถานะสต๊อก: In Stock
  • 0.00฿