เพศวิถีศึกษา

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ เพศวิถีศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ดร.ปาณเดชา ทองเลิศ และสิริวัฒน์ ทองเลิศ
สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
จำนวนหน้า 160 หน้า
ราคา 0 บาท
รหัสวิชา 20000-1602
รหัสสินค้า 978-616-05-4442-4

รายละเอียดสินค้า
          ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการทางเพศในวัยรุ่น การดูแลสุขภาพทางเพศ สัมพันธภาพกับความ
คาดหวังต่อบทบาทและความรับผิดชอบ ภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อความรู้สึกและพฤติกรรม ทักษะการ
ตัดสินใจ การต่อรอง การสื่อสารความต้องการตามความคิดและความรู้สึก การตระหนักในคุณค่าของ
ตนเองบนพื้นฐานของการเคารพในสิทธิของผู้อื่น กฎหมายว่าด้วยเพศ สิทธิในการแสดงออกตาม
วิถีชีวิตทางเพศภายใต้กรอบของสังคมและวัฒนธรรม และการเลือกใช้แหล่งบริการช่วยเหลือที่เป็นมิตรในพื้นที่

เพศวิถีศึกษา

  • Views: 52
  • รหัสสินค้า: 9786160544424
  • สถานะสต๊อก: In Stock
  • 0.00฿