เพศวิถีศึกษา

รายละเอียด

ชื่อหนังสือ เพศวิถีศึกษา
ชื่อผู้แต่ง ธีรภัทร คล้ายศรี และคณะ
สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
จำนวนหน้า 192 หน้า 
รหัสวิชา 2000-1607
รหัสสินค้า 978-616-05-3781-5


 

เนื้อหาประกอบด้วยพัฒนาการทางเพศเมื่อเปลี่ยนแปลงเข้าสู่วัยรุ่น การดูแลสุขภาพทางเพศ สัมพันธภาพกับความคาดหวังต่อบทบาทและความรับผิดชอบ การแสดงออกทางเพศ ทักษะการตัดสินใจ การต่อรองและการสื่อสารความต้องการตามความคิดเห็นและความรู้สึก การตระหนักในคุณค่าของตนเองบนพื้นฐานของการเคารพในสิทธิของผู้อื่น สิทธิ ในการแสดงออกตามวิถีทางเพศภายใต้กรอบของกฎหมายว่าด้วยเพศ สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อความรู้สึกและพฤติกรรม การเลือกใช้แหล่งบริการช่วยเหลือที่เป็นมิตรในพื้นที่

เพศวิถีศึกษา

  • Views: 67
  • รหัสสินค้า: 9786160537815
  • สถานะสต๊อก: In Stock
  • 0.00฿