คณิตศาสตร์พื้นฐานอุตสาหกรรม 1

ชื่อหนังสือ คณิตศาสตร์พื้นฐานอุตสาหกรรม 1
ชื่อผู้แต่ง มานะ วิชางาม
สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
จำนวนหน้า 144 หน้า
รหัสวิชา 2000-1403
รหัสสินค้า 978-616-05-2275-0

รายละเอียดสินค้า

เนื้อหาประกอบด้วยการคิดคำนวณ การแก้ปัญหาเรื่องมุมและการวัดมุม อัตราส่วนตรีโกณมิติ ตรีโกณมิติของวงกลมหนึ่งหน่วย กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ไม่เกินอันดับสาม และประยุกต์ใช้ดีเทอร์มิแนนต์หาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น

คณิตศาสตร์พื้นฐานอุตสาหกรรม 1

  • Views: 114
  • รหัสสินค้า: 9786160522750
  • สถานะสต๊อก: In Stock
  • 0.00฿