คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2

ชื่อหนังสือ: คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2

ชื่อผู้แต่ง: มานะ วิชางาม

สำนักพิมพ์: บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

ขนาดรูปเล่ม: B5

จำนวนหน้า: 144

รหัสวิชา: 2000-1404

รหัสสินค้า 978-616-05-2682-6

 

จุดเด่น/เนื้อหา

ศึกษาเกี่ยวกับทักษะการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา เรื่องมุมและการวัดมุม อัตราส่วนตรีโกณมิติ ตรีโกณมิติของวงกลมหนึ่งหน่วย กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ จำนวนเชิงซ้อน เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ไม่เกินอันดับสาม และประยุกต์ใช้ดีเทอร์มิแนนต์หาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น

คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2

  • Views: 259
  • รหัสสินค้า: 9786160526826
  • สถานะสต๊อก: In Stock
  • 0.00฿