ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 (Real Life English 1) Interchange Intro B Student’s book

ชื่อหนังสือ : ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 (Real Life English 1) Interchange Intro B Student’s book
ผู้รวบรวม/ผู้แต่ง : Jack C. Richards
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : 27.5 x 21.5 ซม.
จำนวนหน้า : 88 หน้า
รหัสวิชา : 2000-1201
รหัสสินค้า : 978-110-84-4717-1

รายละเอียดสินค้า
จุดเด่น/เนื้อหา : เนื้อหาประกอบไปด้วยการเข้าบทเรียนด้วยภาพประกอบที่ทันสมัย สอนคำศัพท์ที่จำเป็นสำหรับผู้เรียนในระดับอาชีวศึกษาเพื่อนำไปใช้ในทักษะวิชาชีพ พร้อมทั้งเสริมด้วยการเรียนไวยากรณ์ แง่มุมทางความคิด วัฒนธรรมการใช้ภาษาให้เหมาะสม ตลอดจนการเรียนทักษะภาษาอังกฤษที่ครบถ้วนทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียน

ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 (Real Life English 1) Interchange Intro B Student’s book

  • Views: 6
  • รหัสสินค้า: 9781108447171
  • สถานะสต๊อก: In Stock
  • 0.00฿