ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 (Real Life English 2) Interchange 1 B Student’s Book

ชื่อหนังสือ : ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 (Real Life English 2) Interchange 1 B Student’s Book
ผู้รวบรวม/ผู้แต่ง : Jack C. Richards
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : 27.5 x 21.5 ซม.
จำนวนหน้า : 88 หน้า
รหัสวิชา : 2000-1202
รหัสสินค้า : 978-110-84-3808-7

รายละเอียดสินค้า
จุดเด่น/เนื้อหา : เนื้อหาประกอบไปด้วยการเข้าบทเรียนด้วยภาพประกอบที่ทันสมัย สอนคำศัพท์ที่จำเป็นสำหรับผู้เรียนในระดับอาชีวศึกษาเพื่อนำไปใช้ในทักษะวิชาชีพ พร้อมทั้งเสริมด้วยการเรียนไวยากรณ์ แง่มุมทางความคิด วัฒนธรรมการใช้ภาษาให้เหมาะสม ตลอดจนการเรียนทักษะภาษาอังกฤษที่ครบถ้วนทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียน

ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 (Real Life English 2) Interchange 1 B Student’s Book

  • Views: 11
  • รหัสสินค้า: 9781108438087
  • สถานะสต๊อก: In Stock
  • 0.00฿