คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ (2010)

ชื่อหนังสือ คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ (2010)
ชื่อผู้แต่ง พนม บุญญ์ไพร
สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
จำนวนหน้า 256 หน้า 
รหัสวิชา 2001-2001
รหัสสินค้า 978-616-05-2259-0

 

  • เนื้อหา

          ประกอบด้วยการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใช้ระบบปฏิบัติการ (Windows, Mac, Open source OS, ฯลฯ) การใช้โปรแกรมประมวลผลคำเพื่อจัดทำเอกสารในงานอาชีพ การใช้โปรแกรมตารางทำการเพื่อการคำนวณในงานอาชีพ การใช้โปรแกรมการนำเสนอผลงาน หรือการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปอื่น ๆ ตามลักษณะงานอาชีพ การใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูลเพื่องานอาชีพและการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศ ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรม และความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศและงานอาชีพ

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ (2010)

  • Views: 164
  • รหัสสินค้า: 9786160522590
  • สถานะสต๊อก: In Stock
  • 0.00฿