การบัญชีบริษัทจำกัด

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ การบัญชีบริษัทจำกัด
ชื่อผู้แต่ง นารีรัตน์ เทศสูงเนิน
สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
จำนวนหน้า  384 หน้า
รหัสวิชา 2201-2003
รหัสสินค้า 978-616-05-4001-3

รายละเอียดสินค้า
เนื้อหาประกอบด้วยความหมาย ประเภท และกฎหมายที่เกี่ยวกับบริษัทจำกัดและบริษัทจำกัด (มหาชน) ข้อแตกต่างระหว่างบริษัทจำกัด และบริษัทจำกัด (มหาชน) การจดทะเบียนบริษัทจำกัด และบริษัทจำกัด (มหาชน) การจัดทำทะเบียนผู้ถือหุ้น การบันทึกบัญชี การจำหน่ายหุ้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท การริบหุ้นการเพิ่มทุน การลดทุน การจัดสรรกำไร ตั้งสำรองตามกฎหมายและสำรองอื่นๆ การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี การจัดทำงบการเงิน การเลิกกิจการและชำระบัญชี การบันทึกรายการเกี่ยวกับหุ้นกู้ และการไถ่ถอนหุ้นกู้ของบริษัทจำกัด (มหาชน)

การบัญชีบริษัทจำกัด

  • Views: 95
  • รหัสสินค้า: 9786160540013
  • สถานะสต๊อก: In Stock
  • 0.00฿