การบัญชีเบื้องต้น

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ การบัญชีเบื้องต้น
ชื่อผู้แต่ง สุภาพ เถื่อนเมือง
สำนักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
จำนวนหน้า 272 หน้า
ราคา 0 บาท
รหัสวิชา 20200-1002
รหัสสินค้า 978-616-05-4414-1

รายละเอียดสินค้า
              ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย วัตถุประสงค์ และประโยชน์ของการบัญชี ข้อสมมติทางบัญชี ความหมายของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของตามกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน สมการบัญชี การวิเคราะห์รายการค้า การบันทึกรายการค้าตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ของธุรกิจบริการเจ้าของคนเดียว ในสมุดรายวันทั่วไป สมุดเงินสด 2 ช่อง ผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภทงบทดลอง กระดาษทำการชนิด 6 ช่อง งบการเงิน ปรับปรุง ปิดบัญชี และสรุปวงจรบัญชี

การบัญชีเบื้องต้น

  • Views: 143
  • รหัสสินค้า: 978-616-05-4414-1
  • สถานะสต๊อก: In Stock
  • 0.00฿