คู่มือครู หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.2

ชื่อหนังสือ : คู่มือครู หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.2

ชื่อผู้แต่ง : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด

ขนาดรูปเล่ม : A4 29 × 21 ซม.

จำนวนหน้า : 152 หน้า

ราคา/ชุด : 0 บาท

รหัสสินค้า : 978-616-05-3820-1

 

จุดเด่น/เนื้อหา

1. ใช้คู่กับหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.2

2. ระบุขั้นตอนการสอน โดยใช้กระบวนการ GPAS 5 STEPs เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง

3. ตัวอย่างการทำโครงงานเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดในรูปแบบการทำโครงงาน

4. มีชิ้นงานที่ใช้ประเมินผู้เรียนซึ่งตรงตามตัวชี้วัด

5. มีตัวอย่างคำตอบในทุกคำถาม

6. กิจกรรมการเรียนการสอนมีคำถามที่กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนและฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้แผนงานรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง

7. มีกิจกรรมบูรณาการทักษะศตวรรษที่ 21 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล

8. กิจกรรมเสริมความรู้ ครูควรสอน เป็นความรู้เพิ่มเติมสำหรับครูและนักเรียน

9. แนวข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลยเหตุผล

10. รอบรู้อาเซียนและโลก

 

คู่มือครู หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.2

หมายเหตุ: อภินันทนาการให้กับโรงเรียนที่สั่งซื้อกับฝ่ายขายหรือร้านค้าเท่านั้น

  • Views: 365
  • รหัสสินค้า: 9786160538201
  • สถานะสต๊อก: Not for Sale
  • 0.00฿