คู่มือครู ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิดวิเคราะห์ คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 1

ชื่อหนังสือ : คู่มือครู ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิด  คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 1
ชื่อผู้แต่ง :
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม :
จำนวนหน้า :             หน้า
ราคา/ชุด :    –   บาท
รหัสสินค้า : 978-616-05-4053-2
 
จุดเด่น/เนื้อหา
1. เฉลยคำตอบละเอียดทุกข้อ ตรงกับชุดกิจกรรมหน้าต่อหน้า
2. อธิบายวิธีคิดและแนวทางการวิเคราะห์คำตอบของข้อสอบปรนัย พร้อมเฉลยคำตอบทุกข้อ
3. เสนอแนะวิธีการสอนที่ครูสอนง่าย ได้ผลจริง
4. อธิบายความหมายคำศัพท์และความรู้ที่สำคัญสำหรับครู
 

คู่มือครู ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิดวิเคราะห์ คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 1

หมายเหตุ: อภินันทนาการให้กับโรงเรียนที่สั่งซื้อกับฝ่ายขายหรือร้านค้าเท่านั้น

  • Views: 211
  • รหัสสินค้า: 9786160540532
  • สถานะสต๊อก: Not for Sale
  • 0.00฿